Novinky

Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité , aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetn...

 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !