Author Archives: Marcela

Oznam o voľných miestach v detských jasliach a škôlke Rozprávkovýdomček.

Momentálne ku dňu 4.9:2017 máme v našich detských jasliach a škôlke Rozprávkový domček nasledovné voľné miesta: Skupina detí od troch rokov : 2 voľné miesta Skupina detí od 2 – 3 rokov – 2 voľné miesta Skupina detí do dvoch rokov: 2 voľné miesta

Read More

O nás

Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité , aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí. Predškolský vek je obdobie, kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania. Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje 2 základné tendencie človeka a to lásku k

Read More
 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !