Prečo práve my?

Prečo práve my,alebo čím sa líšime od iných?

– ako jedny z mála detských jaslí pracujeme s deťmi vrámci výchovných zamestnaní už od 18 mesiacov veku dieťaťa.Stretávame sa často s názorom,že sa s deťmi od 18 mesiacov pracovať, vrámci edukácie na výtvarnej,pracovnej,telesnej či hudobnej výchove pracovať nedá,

– sme dôkazom ,že sa to nielen dá, ale že je to dokonca pre deti veľmi prospešné,
tým,že deti učíme pracovať na výtvarnej či pracovnej výchove, rozvíjame u nich nielen jemnú motoriku, ale zároveň s ňou sa u detí skôr ,,naštartuje“ reč dieťaťa,

– deti,ktoré vyrastajú u nás, začnú oveľa skôr rozprávať ako ich rovesníci,

-venujeme deťom maximálny individuálny prístup a to vo všetkých oblastiach,napr. my sa nebojíme vziať dieťa do náručia( to nie je samozrejmosť,ale skôr zriedkavosť),

-spĺňame aj najnáročnejšie kritérium jasličkového zákona t.j.-najviac 4 deti na jednu p.učiteľku,
či detskú sestru,

– máme naozaj vysoko kvalifikovaný personál: kvalifikovaná učiteľka – VŠ Pedagogická – odbor predškolská a elementárna pedagogika,zdravotná sestra – Stredná zdravotnícka škola – 8 rokov praxe
s deťmi v detských jasliach,kvalifikovaná opatrovateľka s 5 ročnou praxou s deťmi v detských jasliach,

– aj naša kuchárka má pedagogické vzdelanie a dlhoročnú prax v školstve :),

– lebo nikdy nenecháme Vaše dieťa hladné a pritom ho nemusíme kŕmiť nasilu,

– preto ,lebo prvé hodiny,dni môžete stráviť s dieťatkom spolu, teda adaptácia prebieha najskôr
v prítomnosti rodiča(adaptáciu nastavíme vždy na základe dohody a individuálneho prístupu)

– preto,lebo deti, o ktoré sa staráme ráno väčšinou vôbec neplačú , naopak do jasličiek sa tešia 🙂

– preto, lebo pracujeme v rovnakom zložení už piaty rok (u nás sa učiteľky nestriedajú každé tri mesiace)

– preto ,lebo máme najdhšiu prevádzkov dobu široko – ďaleko, pracujeme od 6:30 hod.do 18:00 hod.
túto skutočnosť oceňujú najmä rodičia, ktorí dochádzajú za prácou do iných častí Bratislavy

– preto,lebo všetci naši zamestnanci vykonávajú svoju prácu s nadšením a s láskou k deťom 🙂

Neveríte?

Prídte sa k nám o tom presvedčiť 🙂

 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !