Tag Archives: cena

O nás

Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité , aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí. Predškolský vek je obdobie, kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania. Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje 2 základné tendencie človeka a to lásku k

Read More
 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !