Vychovávateľky

Marcela Švecová

Marcela Švecová marcela.svec@gmail.com

Majiteľka a vedúca detských jaslí

Kvalifikovaná a skúsená detská sestra s 7 ročnou praxou v detských jasliach.
Absolvovala množstvo seminárov a školení v oblasti - práca s deťmi v predškolskom veku.
Má 6 -ročnú prax ako zdravotná sestra na chirurgickom oddelení v nemocnici.

V jasliach pracuje s deťmi vo vekovej skupine do 2 rokov.

Bc .Alica Švecová

Bc .Alica Švecová

kvalifikovaná učiteľka

kvalifikovaná učiteľka so 4 - ročnou praxou s deťmi.
Vzdelanie - VŠ Pedagogická,odbor predškolská a elementárna pedagogika


V jasliach pracuje s deťmi vo vekovej skupine- deti od 3 rokov.

Henrieta Zajacová

Henrieta Zajacová

skúsená opatrovateľka,študentka UK - Predškolská a elementárna pedagogika,
5- ročná prax s deťmi.
Pracuje s deťmi vo vekovej skupine od 2-3 rokov

 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !